Start > Recenzje > Książki > Marketing > Nasza recenzja książki "Marketing 3.0" Philip Kotler

Marketing 3.0. Philip Kotler

Philip Kotler jest jednym z ojców marketingu. To człowiek, który doskonale opisuje bieżąca sytuację w marketingu oraz wyznacza nowe trendy. Warto znać jego podejście do marketingu, by móc wypracować sukces swojej firmy.

Zaktualizowano:

Marketing 3.0. Philip Kotler

Marketing 3.0 to pozycja książkowa autorstwa Philipa Kotlera, która jest odpowiedzią na nieustanne zmiany gospodarcze i społeczne na całym świecie. Głównym bowiem przesłaniem nowej koncepcji marketingowej, jest połączenie różnorodnych potrzeb ludzi – współpracowników, uczestników rynku, partnerów, udziałowców i konsumentów – z celem i działaniem przedsiębiorstwa, mając jednocześnie na uwadze troskę o dobro wspólne, wartości indywidualne i dbałość o środowisko. Autor zwraca uwagę na holistyczną istotę Marketingu 3.0, przeobrażając wersje pierwotne (Marketing 1.0 i 2.0) skupione rozdzielnie na produkcie i konsumencie, w ujęcie składające wszystko w całość. Nie da się bowiem tworzyć dobrze prosperującej firmy, bez odpowiedniej współpracy z innymi uczestnikami rynku. A także w izolacji od zmian cywilizacyjnych oraz globalnych problemów gospodarczych i społecznych. Mając szczególnie na względzie: ubóstwo, problemy zdrowotne ludzkości oraz degradację środowiska. W dobie szeroko pojętych przemian cywilizacyjnych i kulturowych, nieustannej modyfikacji podlega również stanowisko człowieka jako jednostki na rynku dóbr i usług. Dzięki swobodnemu dostępowi do technologii i informacji zanika bierna postawa konsumencka. A świadomi odbiorcy stanowią ważny czynnik oddziaływania na życie i funkcjonowanie innych uczestników rynku i całego społeczeństwa.

Philip Kotler jako marketingowy guru

Philip Kotler to amerykański ekonomista i honorowy profesor Katedry Marketingu Międzynarodowego w jednej z najważniejszych uczelni światowych (Kellogg School of Management na Northwestern University), którego publikacje książkowe oraz artykuły naukowe są znane i cenione na całym świecie. Każda osoba, która wiąże swoją przyszłość ze studiami ekonomicznymi, a w szczególności z zarządzeniem i marketingiem, prędzej czy później spotka na swej drodze podręczniki i liczne opracowania autorstwa tego guru marketingowego. Koncepcje marketingowe Philipa Kotlera uznawane są za istotne źródło wiedzy dla menadżerów, przedsiębiorców i osób zarządzających firmą, bowiem stanowią kompendium wiedzy na temat gruntowanych zasad stanowiących o pozycji firmy na rynku wciąż zmieniających się czynników oddziałujących na życie człowieka. Przeobrażenia w środowisku makroekonomicznym w istotny sposób wpływają na zachowania konsumentów, co w konsekwencji warunkuje podejście marketingowe przedsiębiorstw. Autor proponuje więc modele biznesowe i przemyślaną wizję działania, która uwzględnia wszystkie zależności społeczne, gospodarcze i rynkowe dziejące się w świecie. Ewolucje koncepcji marketingowych, wydają się być jedynym, słusznym podejściem do tematu marketingu budującego wartość firmy, przy jednoczesnej dbałości o życie człowieka i środowisko naturalne. A Philip Kotler, dzięki swojemu wykształceniu, doświadczeniu i współpracy naukowej z licznymi uniwersytetami (jest m.in. laureatem doctora honoris causa przyznanego przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie) i jednostkami badawczymi, doskonałym znawcą organizacji, tworzenia i wdrażania skutecznych strategii marketingowych przedsiębiorstw.

Dlaczego warto sięgnąć po Marketing 3.0?

Książka Marketing 3.0 wskazuje nową ścieżkę rozwoju strategii marketingowych opartych o technologie przyszłości. Ważnym aspektem staje się zaspokojenie potrzeb świadomego odbiorcy, który prócz zakupionego dobra lub usługi, skupia się również na celach i misji firmy oraz działaniach poza sprzedażowych (rozdział 1 – nadchodzi Marketing 3.0). Choroby cywilizacyjne, bezrobocie oraz ubóstwo, a także szerzące się zanieczyszczenie środowiska naturalnego, to jedne z ważniejszych problemów, z jakimi przychodzi się obecnie mierzyć ludziom na świecie. Dlatego też, konsumenci czasów obecnych wybierają dobra, które spełniają ich głębszą potrzebę integracji ze społecznością. A co za tym idzie, warunkują zachowania przedsiębiorstw, które winny tworzyć lepszą rzeczywistość (rozdział 2 – model przyszłości dla Marketingu 3.0). Marketing 3.0 wymaga więc skupienia na wartościach poza materialnych i filozofii współtworzenia lepszego świata. Dlatego w książce Marketing 3.0 wiele rozdziałów zostało poświęconych omówieniu znaczenia i ogromnej roli w tworzeniu strategii marketingowej, jaką odgrywa konkretnie ukształtowany człowiek, który ma rozum, serce i duszę a swoje decyzje podejmuje pod wpływem głębokich wartości, marzeń, relacji i preferencji życiowych. Aby osiągnąć satysfakcjonującą pozycję rynkową, firma winna działać w taki sposób, by do swojej misji przekonać jak największą grupę konsumentów (rozdział 3 – przekonanie do misji konsumentów). Dzięki dostępowi do informacji, a także łatwej transmisji danych w sieci, konsumenci mogę bowiem oceniać towar i usługę oraz wyrażać swoją opinię na portalach społecznościowych. Podkreśla to ich ważność w procesie tworzenia przekazu marketingowego na temat danej firmy, sprzedawanego dobra lub kampanii społecznych nienastawionych na zysk (rozdział 9- dążenie do ochrony środowiska). Ponadto, coraz większe znaczenie zaczęły odgrywać informacje płynące od pracowników na temat filozofii działania przedsiębiorstwa, warunków pracy i współpracy (rozdział 4 – przekonanie do wartości pracowników). A także opinie tworzone przez partnerów biznesowych, dostawców oraz firmy świadczące usługi outsourcingowe (rozdział 5 – przekonanie do wartości partnerów z kanału, rozdział 6 – przekonanie do wizji udziałowców). W realizacji marketingu 3.0 istotnym elementem jest więc budowanie autentycznej więzi pomiędzy firmą i klientem oraz innymi uczestnikami rynku. Mając na względzie ogromną rolę opiniotwórczą, jaką obecnie posiadają wszyscy użytkownicy Internetu, „żadne przedsiębiorstwo nie może sobie już pozwolić na niską jakość”, bowiem zła opinia o towarze lub usłudze spowoduje spadek sprzedaży i wartości marki na rynku. A dobra, pozwoli firmie wspinać się coraz wyżej po szczeblach drabiny sukcesu. Marketing 3.0 zwraca więc uwagę na tworzenie dobrej pozycji produktu wspólnie – przy udziale klientów, pracowników i partnerów biznesowych. I na podstawie kanału wzajemnej komunikacji, buduje strategię zaspokajania potrzeb materialnych, a także emocjonalnych i duchowych całego społeczeństwa.